Uahistory. info

19 вересня 2013 р. в ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” відбудеться Міжнародна наукова інтернет-конференція «Сучасні дослідження історії слов’янських народів». присвячена 20-річчю створення кафедри історії слов’ян. Інтернет-конференція покликана узагальнити найновіші історіографічні й джерелознавчі здобутки та методологічні аспекти вивчення історії слов’янських народів, сприяти поглибленню пов’язаних із тематикою студій у галузі біографістики, реґіоналістики, проблем соціального, етнокультурного та духовного розвитку слов’ян. До участі запрошуються доктори і кандидати наук, викладачі та аспіранти.

Шановні колеги!

У листопаді ц. р. виповнюється 95 років від дня проголошення Західно-Української Народної Республіки. За час, що минув після попередніх ювілейних наукових форумів, присвячених історії ЗУНР (Івано-Франківськ, 1993; Івано-Франківськ, 1998; Івано-Франківськ – Львів, 2003; Львів – Івано-Франківськ – Чернівці, 2008 та інших), у дослідженні цієї проблематики давно назрів якісно новий етап. За останнє десятиліття побачила світ низка фундаментальних колективних та індивідуальних праць, завершується видання унікального п’ятитомного збірника документів і матеріалів, що охоплює найрізноманітніші аспекти виникнення, діяльності, боротьби за збереження й відновлення української державності на західноукраїнських землях у 1918 – 1923 рр.

Цьогорічна конференція покликана узагальнити історіографічні й джерелознавчі здобутки та методологічні аспекти вивчення історії ЗУНР, сприяти поглибленню пов’язаних із тематикою студій у галузі біографістики, реґіоналістики, проблем соціального, етнокультурного та духовного розвитку українського народу, а також порівняльно-історичних досліджень. Зберігають свою актуальність у складних умовах сьогодення нові підходи до переосмислення й узагальнення історичного досвіду державотворення в ЗУНР, її внутрішньої і зовнішньої політики, національних процесів.

Потребують нового погляду й детальнішого аналізу та висвітлення найрізноманітніші питання місця й ролі українського національно-державного відродження початку ХХ ст. в історичній долі Центрально-Східної Європи. На часі посилення людського, гуманістичного виміру в дослідженні проблем історії ЗУНР, в контексті історії повсякдення, гендерної, соціальної, усної історії, що передбачає звернення більшої уваги на персоналії, відомі та маловідомі постаті діячів та учасників національно-визвольних процесів.

Робота цьогорічної конференції планується за такими основними напрямами:

¾ Західно-Українська Народна Республіка – феномен національного державотворення в ретроспективі вітчизняної і світової історії

¾ Зовнішньополітична діяльність Західно-Української Народної Республіки та її збройна боротьба за незалежність України

¾ Західно-Українська Народна Республіка в джерелах та історіографії

¾ Західно-Українська Народна Республіка в культурно-духовному житті та історичній пам’яті України