Історія України ЗНО 2010 відповіді на тренувальний тест ч.4

    May. 26th, 2010 at 12:26 AM

258. Як називається процес, описаний в уривку з історичного джерела? «Після закінчення Другої світової війни на батьківщину поверталися сотні тисяч військовополонених та цивільних осіб, що добровільно чи примусово опинилися за межами своєї країни в наслідок війни». Г репатріація

259. Особливість процессу післявоєнної відбудови народного господарства України (1945 – початок 1950-хроків) визначалася 1 першочерговою відбудовою важкої промисловості та енергетики. 4 опорою лише на власні сили та ресурси Радянського Союзу. 5 відсутністю достатньої кількості кваліфікованої робочої сили. А 1, 4, 5

260. Процес післявоєнної відбудови в Україні (1945 – початок 1950-хроків) характеризувався

В першочерговою відбудовою важкої промисловості та енергетики з опорою лише на власні сили та ресурси РадянськогоСоюзу.

261. Чи відображено в уривках з історичних джерел окремі аспекти життя українського суспільства в період післявоєнної відбудови (1945 – початок 1950-хроків)? 1. «Долаючи нестачу кадрів, влада розпочала широко залучати на робочі місця жінок. Попри великі фізичні труднощі, жінки працювали забійниками, прохідниками на шахтах, металургами, будівельниками. Частка жінок серед робітників промисловості становила 35,9%». 2. «Житлові й побутові умови населення, незважаючи на значні масштаби будівництва, залишалися важкими. Мільйони сімей жили в бараках, перенаселених «комуналках», не пристосованих для життя підвальних приміщеннях. »

А Відображено в обох уривках.

262. «Операція «Вісла» – це Б примусове виселення українського населення з його етнічних земель на сході Польщі до її західних воєводств, здійснене польським урядом у 1947 р.

263. Перелік яких термінів і понять потрібно використовувати, характеризуючи процесс радянізації західних областей України після Другої світової війни? Г Індустріалізація, колективізація, «культурна революція», депортації, репресії.

264. Суть політики радянізації західних областей України в період післявоєнної відбудови (1945 – початок 1950-хроків) полягалав Б уніфікації всіх сфер життя відповідно до норм, утверджених у СРСР.

265. Укажіть прізвища діячів, які відіграли важливу роль у розвитку культури України в другій половині 1940 – напочатку 1950-хроків? 1. О. Гончар 2. В. Сосюра 5. Ю. Яновський В 1, 2, 5

266. Для якого періоду історії України були характерними такі висловлювання? «Зворотною стороною буржуазного націоналізму є безрідний космополітизм, що проявляється в плазуванні перед буржуазною культурою і в низькопоклонстві перед іноземщиною». Б другої половини 1940 – початку 1950-хроків

267. Що було однією зі складових політики десталінізації (1953 – 1964 рр.)? Г Ліквідація системи ГУЛАГу, амністія та реабілітація незаконно засуджених.

268. «Реабілітація» – це В виправдання, відновлення в правах неправильно звинувачених, зганьблених чи засуджених осіб.

269. Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання. «Упродовж 1953 – 1958 рр. Державні закупівельні ціни в Українській РСР для колгоспів на продукти сільського господарства збільшилися загалом втричі, зокрема на зерно – у 7 разів, на картоплю – у 8, на продукти тваринництва – у 5,5 раза. Дозволено видавати колгоспникам грошовий аванс – 25% коштів, що отримували колгоспи відреалізації худоби та продуктів тваринництва». Заходи, вжитіпартійно-державнимкерівництвомУРСР, передбачали Г посилення матеріальної зацікавленості селян у суспільному виробництві.

270. Які з указаних нижче заходів партійно-державного керівництвав 1950 – середині 1960-х років вплинули на життєвий рівень населення України? 3. Ведення широкомасштабного індустріального житлового будівництва. 5. Установлення щомісячного авансування та пенсій за віком для колгоспників. 6. Підвищення рівня оплати праці, упровадження п’ятиденного робочого тижня. Г 3, 5, 6

271. «Раднаргоспи» – це Г органи державного управління, утворені за територіальним принципом, що керували промисловістю та будівництвом у межах економічних районів.

272. Управління галузями народного господарства УРСР через систему раднаргоспів здійснювалося впродовж В 1957 – 1965 рр.

273. Децентралізація управління промисловістю вдругій половині 1950-х років відбулася в наслідок А упровадження системи рад народного господарства (раднаргоспів).

274. Яка зміна в економічному розвитку України в другій половині 1950 – першій половині 1960-х років пов’язана зі створенням раднаргоспів? Б Раціоналізація використання місцевих матеріальних і людських ресурсів.

275. У наслідок упровадження в 1957 р. територіального принципу управління народним господарством В поглиблено регіональну спеціалізацію.

276. Якими рішеннями в галузі сільського господарства політика керівництва УРСР в добу «відлиги» відрізнялася від політики в період післявоєнної відбудови? 2. Розширення площ посівів кукурудзи. 3. Скорочення розмірів присадибних ділянок колгоспників. В 2, 3

277. До виконання яких завдань долучилася Україна, ставши членом ЮНЕСКО в 1954 р. Б Сприяти зміцненню миру та безпеки шляхом розширення співробітництва народів у галузях освіти, науки, культури та інформації.

278. У яких роках в українській науці відбулися описані нижче зрушення? «В Інституті надтвердих матеріалів виготовлено перші штучні алмази, у Фізико-технічному інституті побудовано найбільший у світі на той час прискорювач електронів, в Інституті фізики розгорнулися дослідження в галузі фізики атомного ядра завдяки уведенню в дію ядерного реактора». А 1950-х рр.

279. Виникнення в Україні руху «шістдесятників» зумовлено А лібералізацією суспільно-політичного та духовного життя.

280. Алла Горська, Іван Драч, Василь Стус – діячі, яких об’єднує В належність до «шістдесятників» в українській культурі.

283. Яка особливість економічного розвитку України 1970 – початку 1980-х років підтверджується поданими нижче даними? «У республіці, на яку припадало 2,6% території СРСР, було побудовано майже 40% атомних енергоблоків, продукувалося близько 40% усієї радянської сталі, 34% вугілля, 51% чавуну. частка промисловості, що працювала на споживчий ринок, становила 29%, тоді як у розвинутих країнах цей показник сягав 50–60% і більше». Б деформованість структури економіки

284. Які явища були характерні для суспільного розвитку України в 1970 – на початку 1980-х років? 2. Загострення житлової проблеми, наростання товарного дефіциту. 3. Прискорення темпів зростання реальних доходів населення. В 2, 3

285. Яке поняття є зайвим в логічному ланцюжку: «відлига – застій – дисидентство – перебудова»? В дисидентство

286. Утворення Української громадської групи сприяння виконанню Гельсінських угод пов’язано з Г проведенням Наради з безпеки та співробітництва в Європі.

287. Які цілі діяльності Української Гельсінської групи? 1. Ознайомлювати світове співтовариство з фактами порушення прав людини в Україні. 3. Ознайомлювати українську громадськість із Загальною декларацією прав людини. В 1, 3

288. Що було однією з ознак дисидентського руху в Україні в другій половині 1960 – першій половині 1980-хроків? А Мирний, ненасильницький характер боротьби.

289. Через «самвидав» упродовж 1970 – початку 1980-х років розповсюджувалась інформація А «. про порушення свободи слова, судові і позасудові репресії в Україні, становище українських політв’язнів у тюрмах і таборах. »

290. Головне завдання діяльності Української Гельсінської групи В ознайомлення світового співтовариства з фактами порушення прав людини в Україні.

291. Леонід Осика, Юрій Іллєнко, Іван Миколайчук здійснили вагомий внесок у розвиток Г кіномистецтва.

292. Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання. «У зараженному радіацією Чорнобилі влаштовували «показушні» весілля, фальшиві гулянки, паради. У дні всенародної жалоби було влаштовано першотравневу демонстрацію на Хрещатику в Києві, де оголені діти, нічого не підозрюючи, танцювали перед трибунами, потішаючи тих, котріз нали – зобов’язані були знати! – весь трагізм ситуації, що склалася. » Зазначені вище заходи проводилися партійно-державним керівництвом з метою В приховати факт вибуху на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС і реальні масштаби та наслідки катастрофи.

293. У якому році в СРСР відбулося святкування тисячоліття хрещення Русі? В 1988 р.

294. Чи відображено в уривках з історичних джерел окремі аспекти життя українського суспільства другої половини 1980-хроків? 1. «Прискорення, гласність та «очищення» соціалізму від негативних нашарувань минулого. Ось головні завдання. Так вимагає час і іншої альтернативи для нас немає». 2. «Замість цивілізованого переходу до ринку варварськими методами відбувається первісне нагромадження капіталу. Відбувається тотальна криміналізація суспільного життя». А Відображено в обох уривках.

295. Важливим кроком до об’єднання національно-демократичних сил наприкінці 1980-х років було В формування всеукраїнської організації – Народного руху України за перебудову.

296. Запровадження багатопартійної системи в УРСР стало можливим завдяки А скасуванню статті Конституції УРСР про керівну роль КПУ в суспільстві.

297. Проведення Народним рухом України акції «Українська хвиля» (1990р.) – утворення «живого ланцюга» від Львова до Києва – присвячувалося Б проголошенню Акта злуки УНР і ЗУНР.

Це також не все. Далі див. за 31.05.2010Похожие записи:
  1. Росіяни панікують: у російському підручнику Чигирин назвали столицею України
  2. Росіяни називають українську історію «міфологією», а патріотів «свідомітами»
  3. Как опишут роль России историки в войне на Украине?
  4. Бойко О. Д. - Історія України
  5. Каталог файлів
  6. ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СИМВОЛІКИ УКРАЇНИ, А САМЕ ТРИЗУБА
  7. На Приднепровье историки и краеведы исследуют лоцманство Днепровских порогов – полузабытую страницу края. Лоцманы со времен казачества и вплоть до строительства "ДнепроГЭСа", в 30-х годах прошлого века, переправляли суда через тот отрезок Днепра, где были пороги. Их своеобразная культура и быт – широкое поле для исследований, говорят учёные.