Шпаргалки по истории Украины

Шпаргалка - Історія України

Предметом навчального курсу «Історія України» є наука про появу людей на території сучасної України.

Назва Україна має давнє історичне походження і відноситься до території на якій проживали східні сло.

Панує натуральне гос-во, при якому все необхідне виробляється не для продажу на ринку, а для внутр.

Феод. роздробленість не була випадковістю, і всі країни Європи пройшли через неї. 1.У результаті по.

Розвиток землеробства, скотарства, ремесел і торгівлі зумовив зростання могутності Галицького і Воли.

У 14 ст. історичні події розвиваються у несприятливому напрямку для України. Саме в цей період почал.

У 14 ст. історичні події розвиваються у несприятливому напрямку для України. Саме в цей період почал.

Термін «козак» тюркського походження. Вчені мовознавці під терміном «кай-сак» розуміють легко в‘ючни.

Перша згадка по Запорізьку Січ (ЗС) з‘являється в 1551 у польського історика Мартина Бельського. В 1.

Наприкінці XVI ст. Загострилася класова боротьба в Україні, викликана посиленням польского кріпосниц.

Посилення феодального, національного, релігійного гніту в Укра¬їні призвело до цілої низки козацько-.

У середині XVII ст. українське населення знаходилося у тяжкому стані. Про незадоволення українського.

Необхідно зауважити, що заслугою Б. Хмельницького був удачний вибір моменту початку визвольної війни.

Військові перемоги Б. Хмельницького призвели до суттєвих змін у політичному становищі в Україні. На.

8 січня 1654 р. у Переяславі відбулася Генеральна військова рада, на яку прибули представники від по.

60-80-ті роки ввійшли в історію як "доба Руїни", початком якої стало усунення восени 1657 року Ю. Хме.

Петро 1 проводив феод-кріпосницьку політику, спрямовану на обмеження автономії краю й самобоутності.

Ліквідація української автономії, на думку п. Когута, складалася з двох етапів. Перший, що розпочавс.

Якими непримиренними були суперечності між верхами і низами укр сус-ва, показали соц рухи в 1пол. 18.

Слобідська Україна – величезна територія, розташована на схід від Полтави навколо сучасного Харкова.

Протягом майже 150 років від кінця XVIII до початку XX ст. українці перебували під владою двох імпер.

Кирило-Мефодіївське товариство — перша на Україні організація політичного спрямування. До групи вход.

Друга половина ХІХст. в історії Російської імперії позначена різноманітними подіями. На початку 60-х.

Каталізатором реформеного процесу в Росії стала Кримська війна 1853-56 р. Вона показала занепад феод.

Форму суспільно політичного руху в Україні складали: Таємні товариства ; Народництва; Громади. У 1.

У зв’язку з екон. кризою та поразкою Росії у війні з Японією 1904 - 1905рр. неспроможність самодержа.

Весною 1906 р. зібралася в Петербурзі перша Державна Дума. З послів українського походження утворила.

Оскільки Російська імперія залишалася за складом населення переважно селянською то міністром внутріш.

Небачені масштаби війни украйни вичерпали сили 3 імперій - Рос. Герм. І австро-угорської - і призве.

Центральна Рада – громадсько-політичне об’єднання, що утворилося 4 березня 1917р. У надзвичайно коро.

Реакційність Тимчасового уряду на тлі посилення економічної кризи і практично повного розвалу фронту.

Спочатку основним супротивником Раднаркому в Україні була не Ц. Р. а підпорядковані Тимчасовому уряд.

У Києві 15 грудня було утворено Особливий комітет з оборони України (М. Порш, С. Петлюра, В. Єщенко). О.

2 грудня 1917 в Брест-Литовському більшовицька делегація підписала з командуванням східного фронту д.

Ліквідація республіканського режиму в Укр. Відбулася 29 квітня 1918, коли загін німецьких військ зай.

Розуміючи, що режим П. Скоропадського приречений, укр. соціалісти стають ініціаторами створення Укр.

Поразка Австро-Угорщини в Першій світовій війні підсилила національно-визвольний рух народів імпері.

В результаті збройного повстання в Петрограді 27-28 лютого рухнув царат (Микола II відрікся 2 березн.

“Українізація” – політика, спрямована на підготовку партійно-державних кадрів української національн.

Радянські республіки, що утворилися на руїнах Російської імперії, на початку 20-х років були формаль.

Після здобуття Сталіним одноосібної влади темпи капітального будівництва у промисловості були різко.

Суцільна колективізація в Україні розпочалась наприкінці 1929 р. Причини колективізації: • економічн.

Великий терор, індустріалізація, колективізація вели до дедалі більшого зосередження влади у Москві.

23 серпня 1939р було підписано радянсько-німецький договір про ненапад Секретний протокол, оформлени.

У зв’язку з нападом фашистської Німеччини на Польщу і швидким просуванням гітлерівських військ на с.

Після розгрому французької та англійської армії влітку 1940 року і невдалої для СРСР фінської компан.

Нациським правителем України Гітлер обрав відомого своєю жорстокістю і нетерпимістю Еріха Коха. У се.

Звільнення Україні від німецько-фашистських загарбників почалося наприкінці грудня 1942р. Першим на.

У роки Другої світової війни Укр. зазнала важких матеріальних і людських втрат. Безпосередніх матер.

Друга світова війна мала для Укр. не лише негативні наслідки. Повоєнна Укр. у багатьох важливих відн.

Суспільно-політичне життя і СРСР, а отже й рад. Укр. у другій пол. 50-х - перш. пол. 60-х рр. Харак.

Бурхливе, суперечливе, динамічне “хрущовське” десятиріччя підштовхнуло об’єктивно визрівший процес о.

Спроба консервативного табору перейти до активних дій, силою взяти реванш знайшла своє втілення у зд.

В 1996р. була прийнята Конституція України. Конституція – це Головний Закон держави. З проголошення.

Геополітична спрямованість сучасного цивілізаційного процесу визначається його глобалізацією, прогре.

Політична партія - це організація, що об’єднує на добровільній основі найактивніших представників ти.

Нове українське керівництво на чолі з Ющенком розглядає вступ в ЄС як одну з головних стратегічних ц.

Один з найголовніших напрямів зовнішньополіт. курсу займає зміцнення стратегічного партнерства з Рос.

Під час переговорів пор утворення міжнародної організації ООН радянська сторона запропонувала включи.Похожие записи:
  1. Новый учебный год в школах Западной Украины начался с урока, посвященного лидеру Организации украи
  2. Историки предложили говорить не об освобождении Украины в 1944 году, а об изгнании нацистов
  3. История Украины-Руси Николай Аркас / Історія України-Русі Микола Аркас
  4. Для міжміських телефонних розмов та дзвінків на номери телефонів абонентів операторів мобільного з
  5. ЗНО 2014 Історія України. Завдання та правильні відповіді На завдання тесту зовнішнього незалежног
  6. Комментарии
  7. Голодомор стал ответом на антибольшевистские восстания - историк