Ігор Вікторович Кондратьєв

    Н ародився 30 травня 1972 р. у м. Дзержинськ Горьківської ( зараз – Нижегородської ) області Російської Федерації.

    У 1994 р. закінчив історичний факультет Чернігівського педінституту імені Т. Г. Шевченка.

    У продовж 1990–1998 рр. брав участь в археологічних експедиціях Археологічного центру Лівобережжя, Інституту археології НАН України, Кримського філіалу Інституту археології НАН України.

    У 1994 р. викладав історію у Чернігівській середній школі №6.

    П ротягом 1994-1997 рр. навчався в аспірантурі при кафедрі історії та археології України Чернігівського педінституту

імені Т. Г. Шевченка.

    Д еякий час працював старшим науковим співробітником кафедри історії та археології України.

    З 1998 р. – асистент, старший викладач, доцент кафедри всесвітньої історії.

    У 2005 р. в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна захистив кандидатську дисертацію “Любецька шляхта: ґенеза та еволюція реґіональної військовослужбової спільноти у XV - XVIII ст.”

( науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент О. Б. Коваленко ).

    В икладає історію країн Азії та Африки у середньовіччя, історію релігій Сходу, нову історію країн Азії та Африки.