До державної системи стандартизації України входять такі ка" />
 

  

7. ;font-family:'Arial';color:#666677;background:#ffffff"> стандартизація – це діяльність з м

;font-family:'Arial';color:#666677;background:#ffffff">До державної системи стандартизації України входять такі категорії нормативних документів та види стандартів): ;font-family:'Arial';color:#666677">

;font-family:'Arial';color:#666677;background:#ffffff">ДСТУ – державний стандарт України; ;font-family:'Arial';color:#666677">

;font-family:'Arial';color:#666677;background:#ffffff">ГСТУ – галузевий стандарт України; ;font-family:'Arial';color:#666677">

;font-family:'Arial';color:#666677;background:#ffffff">СТТУ – стандарти науково-технічних та інженерних товариств і спілок України; ;font-family:'Arial';color:#666677">

;font-family:'Arial';color:#666677;background:#ffffff">ТУУ – технічні умови України; ;font-family:'Arial';color:#666677">

;font-family:'Arial';color:#666677;background:#ffffff">СТП – стандарти підприємств.

;font-family:'Arial';color:#666677;background:#ffffff">ССБП - комплекс взаємозв’язаних стандартів (ГОСТів), що вміщує вимоги, норми і правила, направленні на безпеку, на збереження здоров’я і працездатності людини в процесі праці. ;font-family:'Arial';color:#666677">

;font-family:'Arial';color:#666677;background:#ffffff">Система стандартів безпеки праці побудована по ієрархічному принципу. До складу ССБТ входять: ;font-family:'Arial';color:#666677">

;font-family:'Cambria Math';color:#666677;background:#ffffff">? ;font-family:'Arial';color:#666677;background:#ffffff"> міждержавні стандарти (ГОСТи), ;font-family:'Arial';color:#666677">

;font-family:'Cambria Math';color:#666677;background:#ffffff">? ;font-family:'Arial';color:#666677;background:#ffffff"> ОСТи (галузеві стандарти) ;font-family:'Arial';color:#666677">

;font-family:'Cambria Math';color:#666677;background:#ffffff">? ;font-family:'Arial';color:#666677;background:#ffffff"> державні стандарти, ;font-family:'Arial';color:#666677">

;font-family:'Cambria Math';color:#666677;background:#ffffff">? ;font-family:'Arial';color:#666677;background:#ffffff"> стандарти підприємств.

;font-family:'Arial';color:#666677;background:#ffffff">Вимоги щодо охорони праці регламентуються в Україні також ;font-family:'Arial';color:#666677">

;font-family:'Arial';color:#666677;background:#ffffff">• державними стандартами України; ;font-family:'Arial';color:#666677">

;font-family:'Arial';color:#666677;background:#ffffff">• будівельними нормами і правилами; ;font-family:'Arial';color:#666677">

;font-family:'Arial';color:#666677;background:#ffffff">• санітарними нормами і правилами; ;font-family:'Arial';color:#666677">

;font-family:'Arial';color:#666677;background:#ffffff">• правилами улаштування електроустановок; ;font-family:'Arial';color:#666677">

;font-family:'Arial';color:#666677;background:#ffffff">• нормами технічного проектування; ;font-family:'Arial';color:#666677">

;font-family:'Arial';color:#666677;background:#ffffff">• іншими нормативними документами.

;font-family:'Arial';color:#000000">Держа? вні саніта? рні но? рми, пра? вила, гігієні? чні нормати? ви ;font-family:'Arial';color:#000000"> ( ;font-family:'Arial';color:#000000">санітарні норми ;font-family:'Arial';color:#000000">) - обов'язкові для виконання нормативні ;font-family:'Arial';color:#0645ad">документи ;font-family:'Arial';color:#000000">, що визначають критерії ;font-family:'Arial';color:#0645ad">безпеки ;font-family:'Arial';color:#000000"> та (або) нешкідливості для людини ;font-family:'Arial';color:#0645ad">факторів навколишнього середовища ;font-family:'Arial';color:#000000"> і вимоги щодо забезпечення оптимальних чи допустимих умов ;font-family:'Arial';color:#0645ad">життєдіяльності ;font-family:'Arial';color:#000000"> ;font-family:'Arial';color:#0645ad">людини ;font-family:'Arial';color:#000000">.

У залежності від фактора, що нормується, С. н. поділяють на:

    гранично допустимі концентрації ( ГДК ), допустимі залишкові концентрації ( ДЗК ), гранично допустимі рівні ( ГДР ), гранично допустимі дози ( ГДД ).

На стадії дослідницьких та дослідно-промислових розробок і випробувань нових хім. речовин можуть застосовуватися тимчасові гігієнічні нормативи – орієнтовні безпечні рівні впливу (ОБРВ). Нагляд за дотриманням С. н. здійснює система державних установ спеціального санітарного нагляду, яка має свої обласні, міські і районні санітарно-епідеміологічні станції.

Будіве? льні но? рми — затверджений суб'єктом нормування нормативно-правовий акт. який містить обов'язкові вимоги у сфері будівництва , містобудування та архітектури.