«Доцільно, на наш погляд, замінити у вищій школі вузько спрямований обов’язковий курс «Історія Укр

Як пояснює міністр освіти Іван Вакарчук, «під словом «культура» слід розуміти не лише мистецьку діяльність чи літературну творчість, а весь спосіб життя української спільноти, включно з культурою політичною, релігійною, військовою, науковою. Саме такий курс дасть можливість побачити історію української культури у всій її багатобарвності та звивистості, окреслить зв’язки з європейським і світовим контекстом». Окрім такого курсу, зі слів статті Івана Вакарчука, обов’язковими до вивчення у ВНЗ загальними дисциплінами мали б стати ділова українська мова, іноземна мова та філософія.

Слід сказати, що такий підхід не новий — на початку минулого століття історики зацікавилися, окрім політичних і військових подій минувшини, й тим, як змінювалося життя простих людей, їхні уявлення, вірування, заняття, ремесла, спосіб життя. У західній історичній науці цей напрям оформився, зокрема, у так звану «Школу анналів», підходи якої наприкінці ХХ — на початку ХХІ століття почали застосовувати і для укладення шкільних та університетських підручників на Заході.

Проте для України це поки що не на часі, вважають історики, які підписали відкритий лист проти вилучення із системи вищої освіти курсу історії України. Лист адресовано Президентові України Віктору Ющен­ку, Прем’єру Юлії Ти­мошен­ко та Голові Верховної Ради Володимиру Литвину, а також копію — міністру освіти Івану Вакарчуку. Основну думку листа висловив доктор історичних наук, завідувач кафедри історії України та зарубіжних країн Київського національного лінгвістичного університету Юрій Терещенко. За його словами, вивчення повноцінного курсу вітчизняної історії у ВНЗ є для сучасної молоді чи не єдиним джерелом адекватних уявлень про історичне минуле українського народу, тим часом сьогодні немає ні підручників, ні програм, ні підготовлених фахівців для вивчення історії української культури. Цієї ж думки і професор Віталій Щербак, доктор історичних наук і декан факультету гуманітарних наук Києво–Могилянської академії, який викладає обов’язковий наразі курс «Історія України» на першому курсі «гуманітаріїв». Перехід до викладання «Історії української культури» історик вважає невідповідним до сучасних потреб українського суспільства: ««Це абсолютно недоцільно. Рівень історичної пам’яті нашого суспільства не дозволяє сьогодні перейти до такого висвітлення історії, яке й справді переважає в багатьох країнах, в основному тих, чия історія сягає лише кількох сотень років і для яких курс історії є, швидше, курсом політології, — сказав пан Щербак у коментарі для «УМ». — В Україні не лише низький рівень історичної самосвідомості, а й суспільне напруження потребують якісного викладання історії України, бо багато хто читає цей курс так, як робив це і 30 років тому. Тому засвоєння історії України буде основою і для стабілізації суспільних настроїв у країні».