дек. 27, 2007

12:03 am - Еще о монетах Владимира Ольгердовича Киевского

Зокрема, дослідники вже упродовж століття пов’язують з ім’ям Во-

лодимира Ольгердовича (1362-1394) відновлення карбування власної мо-

нети у Києві. Всього відомо біля 1200 київських монет Володимира

Ольгердовича, які поділяються на 7 типів і походять з 16 пунктів знахі-

док. Особливий інтерес викликають монети з наслідуваннями ординсь-

Рис. 1. 1,2 – гюлістанські дірхеми Джанібека від 652 р. х. (1351/1352) та

753 р. х. (1352/1353); 3-6 – наслідування гюлістанським дірхемам

Джанібека – київські монети І типу з Борщівського скарбу на Київщині

Рис. 2. 1 – ординський дірхем Мухаммеда Буляка від 773 р. х. (1371/1372);

2-6 – монети Володимира Ольгердовича (1362-1394)

Итак, первым типом монет Владимира Ольгердовича Киевского были простые подражания дирхемам Джанибека.

Вслед за ними последовали монеты, на которых с одной стороны значилось имя Владимира, а на другой - его сюзерена, хана Мухаммеда Булака.

Вот он, образец этих монет, которым можно ткнуть в морду любому свидомиту, который заикнется о монетах Дмитрия Донского:

И уже вслед за этим последовал третий тип монет - с плетенкой (№ 3 на вышеприведенном рис. 2).