Народився 1932 р. в м. Житомирі. Закінчив середню школу у 1951 р. у м. Стрию, у 1957 р. – історичн

НАЙВАЖЛИВІШІ ПРАЦІ

• Адміністративно-територіальний устрій Правобережної України в XV-XVIII ст. кордони воєводств у світлі джерел. Київ, 1993

• Селянський рух на Україні 1569 - 1647 рр: Збірник документів і матеріалів. Київ, 1993 (Упорядкування, вступ, відповідальний редактор).

• Люстрація Кам’янця-Подільського 1734 р. // Український археографічний щорічник. Київ, 1993. Вип. 2

• Земські уряди на українських землях у XV–XVIII ст. // Зап. НТШ. Львів, 1994. Т. 228

• М. С. Грушевський. Барське староство: історичні нариси XV-XVIII ст. Львів, 1996 (післямова, примітки, покажчики)

• Реєстри димів Правобережної України останньої чверті XVIII століття // Зап. НТШ. 1999. Т.238

• Кількість і структура поселень Брацлавського воєводства в першій половині XVII століття // Зап. НТШ. 2002. Т.243

• Між війною і радою: козацтво правобережної України в другій половині XVII - на початку XVIII століття. Статті і матеріали. Київ, 2006.

• Інвентар Меджибізької волості 1717 року. Львів, 2009

Література про вченого

• Баженов Л. В. Поділля в працях дослідників і краєзнавців XIX-XX ст. Історіографія. Бібліографія. Матеріали. Кам'янець - Подільський, 1993. С. 251-252