Про нас

Історичний факультет державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” бере свої витоки з філологічного факультету Переяслав-Хмельницького філіалу Київського державного педагогічного інституту ім. О. М. Горького, в структурі якого було відкрите у 1992 році відділення ”Історія і народознавство”. У 25-річній історії молодого педагогічного вузу на історичній Переяславській землі історичний факультет викарбував і свої рядки: у 1992 році у складі філологічного факультету започаткувало роботу відділення ”Історія і народознавство” (вступили на навчання 54 студенти); виконуючи рішення Вченої ради Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту (протокол №3 від 28.08.1994 року), наказом за №58-к від 30.08.1994 року був створений історичний факультет.

На історичному факультеті працюють 4 кафедри:

 • випускова кафедра Політології (завідувач кафедрою – кандидат політичних наук, доцент Віра Миколаївна Дем’яненко) – на кафедрі працюють 8 осіб (1 доктор політичних наук, професор; 2 кандидати політичних наук, доценти; 1 кандидат історичних наук, доцент; 2 кандидати історичних наук, старші викладачі; 1 кандидат філософських наук, старший викладач; 1 викладач);
 • кафедра Історії та культури України (завідувач кафедрою – доктор історичних наук, професор, дійсний член АПН України Віктор Петрович Коцур) – на кафедрі працюють 24 особи (1 доктор історичних наук, професор, дійсний член АПН України; 5 докторів історичних наук, професорів; 9 кандидатів історичних наук, доцентів; 1 кандидат історичних наук, старший викладач; 7 кандидатів історичних наук, викладачів; 1 викладач);
 • кафедра Загальної історії, правознавства і методик навчання (завідувач кафедрою – доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України Олександр Петрович Реєнт) – на кафедрі працюють 15 осіб (1 доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України; 3 доктори історичних наук, професори; 7 кандидатів історичних наук, доцентів; 1 кандидат політичних наук, доцент; 1 кандидат юридичних наук, доцент; 1 старший викладач; 1 викладач);
 • кафедра Філософії (завідувач кафедрою – доктор філософських наук, професор Іван Петрович Стогній) – на кафедрі працюють 11 осіб (3 доктори філософських наук, професори; 1 доктор філософських наук, доцент; 3 кандидати філософських наук, доценти; 3 кандидати філософських наук, старші викладачі; 1 кандидат історичних наук, доцент).
 • Усього на історичному факультеті працює 58 осіб професорсько-викладацького складу, з них 15 докторів наук, професорів (відсоток докторів наук по факультету складає 25,9%); 41 кандидат наук, доценти (70,9%); 2 викладачі (3,2%) без вчених ступенів і звань.

  За 17-річну історію історичного факультету його очолювали: з вересня 1994 по травень 1998 року – кандидат історичних наук, доцент Віктор Петрович Коцур; з травня 1998 по серпень 2002 року – кандидат історичних наук, доцент Олександр Володимирович Колибенко; з вересня 2002 року – кандидат політичних наук, доцент Борис Леонідович Дем’яненко.

  ДОСЯГНЕННЯ СТУДЕНТІВ ТА АСПІРАНТІВ ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

  Студенти-історики Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди мають помітні здобутки у Всеукраїнських студентських олімпіадах з "Історії”

  У 2009 році студенти історичного факультету Олександр Лада (ІІ місце, м. Херсон) та Сергій Клименко (ІІІ місце, м. Глухів), у 2010 році Андрій Вовкодав (ІІ місце, м. Херсон), у 2011 році Олександр Горбовий (ІІ місце, м. Херсон) стали призерами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з історії.

  У 2010 та 2011 роках студент історичного факультету напряму підготовки "Політологія” Андрій Дем’яненко (ІІІ місце, м. Чернівці) став призером Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з політології.

  На факультеті постійно проходить цікаве, змістовне життя: діє студентське наукове товариство "Комітет з дослідження історії і сучасності”, творча робота якого була започаткована у 1999 році за ініціативи кандидата історичних наук, доцента кафедри історії та культури України О. В. Колибенка і сьогодні активно продовжує свою діяльність під керівництвом кандидата історичних наук, доцента кафедри історії та культури України, заступника декана історичного факультету з наукової роботи Я. О. Потапенка.

  У продовження започаткованого професорами кафедри історії та культури України В. П. Коцуром та А. П. Коцуром напряму досліджень історії соловецьких в’язнів українського походження (спільними зусиллями професорів видана монографія "Від Сули до Білого моря: шлях через три століття (До 200-річчя від дня смерті останнього кошового отамана Запорозької Січі П. І. Калнишевського”. – Київ-Переяслав-Хмельницький, 2004), студенти історичного факультету, активні учасники наукового студентського товариства Ю. Бобровнік та С. Кикоть у серпні 2005 року, успішно пройшовши конкурсний відбір, взяли участь у міжнародному проекті – роботі молодіжного табору на Соловецьких островах. У складі представників трьох держав (Німеччини, Російської Федерації та України) майбутні науковці взяли участь у історико-туристичних експедиціях по місцях табірних командировок Соловецького "ГУЛАГу”, у роботі круглих столів з проблем відновлення історичної пам’яті про сталінський терор, вшанували пам’ять репресованих українців.

  Регулярно відбуваються наукові регіональні, всеукраїнські і міжнародні конференції, зустрічі студентів факультету з відомими вченими України, зокрема: Героєм України Михайлом Сікорським, Героєм України, академіком НАН України Петром Троньком, академіком НАН України Валерієм Смолієм; член-кореспондентами НАН України, професорами Олександром Реєнтом, Олександром Моцею, Валерієм Солдатенком; докторами історичних наук, професорами: Олександром Лисенком, Володимиром Борисенком, Василем Шевчуком, Григорієм Казьмирчуком, Станіславом Кульчицьким, Юрієм Шаповалом, Олегом Рафальським, Іриною Колесник, Степаном Віднянським та ін.

  На факультеті працює студентський деканат, студентським деканом історичного факультету є студент ІV курсу Яценко Сергій.

  На факультеті успішно працю є студентське наукове товариство "Комітет з дослідження історії і сучасності”; факультетська команда КВК "Красные дьяволята” упродовж 2004-2007 рр. виборювала ІІ місце серед факультетських команд університету. у сезоні 2011 р. факультетська команда "Друге Дихання” стала чемпіоном університету ; команди історичного факультету неодноразово були призерами першості університету з міні-футболу, легкоатлетичного кросу, першості вузу і міста з гри "Брейн-ринг” (у 2011 р. – переможець першості університету).

  Випускники історичного факультету працюють в усіх галузях народного господарства держави. Але, що найголовніше, переважна їх більшість стали учителями. Є вже в нас і свої директори шкіл, сьогодні на факультеті навчаються вже їх випускники. Студенти та аспіранти історичного факультету є активними учасниками студентського самоврядування університету; активними членами редакційної колегії університетської газети "Педагогічні обрії”, газети студентства Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди "S. M. S” (Сучасна. Молодіжна. Студентська). Принаймні 20 випускників історичного факультету здобули ступінь кандидата історичних чи філософських наук, багато навчається в аспірантурі.

  Історія становлення факультету та сучасний стан його розвитку вказують на динамізм, активний пошук нових форм і шляхів удосконалення навчально-виховного процесу, наукової роботи викладачів, аспірантів та студентства, підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців-істориків та політологів.