Коментувати

ТЕМА 1. Утворення та розвиток Київської Русі

§1. Союзи племен напередодні утворення Руської держави (VІ-VІІІст.)

§2. Утворення Київської Русі. Політика перших князів

§3. Русь за князювання Ольги та Святослава

§4. Суспільний устрій та господарське життя Київської Русі у ІХ-Х ст

§5. Узагальнення

ТЕМА 2. Київська Русь наприкінці X - у першій половині XI ст.

§9. Політичний та соціально-економічний розвиток Русі

§10. Культура Русі

§11. Узагальнення

§12. Запитання та завдання для тематичного оцінювання

ТЕМА 3. Київська Русь у другій половині XI - першій половині XIII СТ.

§13. Послаблення центральної влади у державі

§14. Зміцнення єдиновладдя в Русі. Утворення удільних князівств

§15. Політичний і соціально-економічний розвиток Київського, Переяславського, Чернігівського і Новгород-Сіверського князівств у середині XII - першій половині XIII ст

ТЕМА 4. Галицько-Волинська держава

§20. Утворення Галицько-Волинської держави

§21. Боротьба з монгольською навалою

§22. Утворення Руського королівства

§23. Розпад королівства та його загибель

§24. Культура Галицько-Волинської держави

§25. Узагальнення

§26. Запитання та завдання для тематичного оцінювання

ТЕМА 5. Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (друга половина ХІV-ХV ст.)

§27. Становище українських земель у складі Великого князівства Литовського та Королівства Польського

§28. Українські землі у складі Великого князівства Московського, Угорщини та Молдавії

§29. Утворення Кримського ханату та його відносини з Україною

§30. Формування й розвиток привілейованих верств українського суспільства

§31. Економічний розвиток. Становище селян і міщан

§32. Культурне життя в другій половині ХІУ-ХУ ст

§33. Узагальнення

§34. Запитання та завдання для тематичного оцінювання