Ш Додаткова література з теми

1. АндрущенкоВ. М. Михальченко М. І. Сучасна соціальна філософія. К. 1996.

2. Бердяев Н. А. СхМысл истории. М. 1990.

3. Бойченко І. В. Філософія історії: Підручник. К. 2000.

4. ВікоДж. Основание новой науки об общей природе вещей. М. К. 1994.

5. Вольтер. Философия и методология истории // Историки и история. Жизнь, судьба, творчество: В. 2т. М. 1998.

6. Гаврилишин Б. Дороговкази у майбутнє. До ефективніших суспільств. Доповідь Римському клубові. К. 1990.

7. Геґель Г.-В.-Ф. Лекции по философии истории. СПб. 1993.

8. Жёкин Г. В. Социальная философия истории. К. 1996.

9. Колітуд Робін Дж. Ідея історії. К. 1996.

10. Кузъменко В. Л. Романчук O. K. На порозі надцивілізації (роздуми про майбутнє). Львів, 1991.

11. Монтескье Ш.-Л. О духе законов. М. 1999.

12. Научное предвидение общественных процессов. К. 1990.

13. Ортега-і-Гасетт Хол. Тема нашої доби. К. 1994.

14. Риккет Генрих. Философия истории // Риккет Генрих. Философия жизни. К. 1998.

15. Современная западная философия: Словарь. М. 1991.

16. Тойнбі Арнольд Дж. Дослідження історії. Скорочена версія томів І-IV Д. У. Семервенка: У 2 т. К. 1995.

17. Шпейнглер О. Закат Европы. Очерки морфологии истории: В 2 т. М. 1998.

18. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М. 1991.

448

Тема 18. Філософія історії

ТЕМА 19

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ

Лише в людях людина може знайти сховище. І той, хто хоче здаватися собі самотнім або анархістом, насправді - людина, яка палає бажанням, щоби її побачили інші.

Альбер Камю

Життєвий світ не є моїм приватним. До нього належать і інші, не лише як тіла та об'єкти мого досвіду, але як інші Я, тобто суб'єктивності, наділені такою ж активністю, як і я.

Суспільство володіє об'єктивною фактичністю. І суспільство, по суті, створюється завдяки діяльності індивідів, що мають суб 'єктивні значення. Саме подвійна природа суспільства в термінах об'єктивної фактичності та суб 'єктивних значень надає йому характеру "себе продукуючої реальності ".

Пітер Бергер, Томас Лукман

Тема 19. Соціальна філософія