Публикации об ученом и рецензии на его работы

Библиографические данные опубликованных ученым монографий, археографических изданий, брошюр, научных публикаций

Історик Федір Іванович Леонтович (1833-1910): життя та наукова діяльність. – Одеса, 2005. – 208 с.

Грузини в Одесі: історія і сучасність. – Одеса, 2010. – 362 с.

Засновник Одеського інституту народного господарства професор Олексій Якович Шпаков (1868-1927): біографічний нарис. – Одеса, 2011. – 224 с.

Чехія та чехи в історії історичної науки Одеси (друга половина ХІХ – перші десятиліття ХХ ст.) // Україна-Чехія: історія та сьогодення / О. М. Березовський, Т. В. Брязкало, та ін. Уклад. С. М. Коваленко, Н. В. Морозова, В. М. Фендик. – Одеса, 2013. – С. 232-251.

Научная и педагогическая деятельность профессора С. Я. Борового // Историк-экономист С. Я. Боровой и проблемы современной истории экономики: к 110-летию со дня рождения С. Я. Борового: монография / Зверяков М. И. Уперенко Н. А. Подгорный А. З. и др. Под ред. М. И. Зверякова, Н. А. Уперенко. – Одесса, 2013. – С. 42 – 59.

Мемуари Лева Когана як джерело для вивчення розвитку Історико-Філологічного факультету Одеського Новоросійського університету // Записки історичного факультету ОНУ ім. І. Мечникова. – Вип. 19. – Одеса, 2008. – С. 381-399.

Інтелектуальна еліта Південної України і Наукове товариство імены Шевченка: напрями співпраці наприкінці ХІХ - у першій третині ХХ століть // Записки НТШ. - Львів, 2013. - Т.265: Праці Історично-філософської секції. - С.180-201.

ОУН в боротьбі за історичну пам’ять українців: етапи, напрямки діяльності, особливості (1930-ті – 1950-ті роки) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Вип. 22: Українська повстанська армія в контексті національно-визвольної боротьби народів Центрально-Східної Європи / [гол. редколегії Микола Литвин, упоряд. і наук. ред. Михайло Романюк, Олександра Стасюк]. НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2012. – С. 209-218.

Профессор и революция: общественно-политические взгляды И. А. Линниченко в 1917-1920 гг. // Південний-Захід. Одесика. – Вип. 16. – 2013. – С. 266-281.

Інтелектуальне співтовариство одеських істориків на зламі ХІХ-ХХ ст. лінії суперництва і співпраці // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки. – Випуск 4. – К. 2009. – C. 378-395.

Династия Романовіх как объект рефлекси в исторической місли Новороссийского края середины XIX — начала XX веков // Династия Романовых: 400 лет в истории России: материалы международной научной конференции / под ред. В. М. Доброштана, С. И. Бугашева, А. С. Минина. — СПб. ФГБОУВПО «СПГУТД» 2013. — С. 220-224.

Геноцид українців Одеси: історія та сучасні тенденції // Геноцид України в ХХ столітті. Україна під окупаційними режимами: історія та наслідки. – Матеріали другої Всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 25-26 березня 2011). – Львів, 2013. – С. 422- 434.

Электронный почтовый ящик