Вавричин М. (упор.) Історичне картознавство України DJVU

Збірник наукових праць. – Львів – Київ – Нью-Йорк: Вид-во М. П Коць, 2004. – 524 с.

ISBN 966-0231-30-Х

Публікуються статті, написані на підставі виступів на Міжнародній науковій конференції «Картографія та історія України», з нагоди 400-річчя від народження Ґійома Левассера де Боплана (Львів, 20–21 листопада 2000 p.). Висвітлюються проблеми картографії та картографічного методу вивчення історії України, а також питання історії географії та картографії України. Окремий розділ збірника присвячений картографічній спадщині Ґ. Боплана з аналізом стану та завдань її дослідження.

Проблеми картографії

Ковальчук І. Історико-географічний аналіз і синтез: суть, завдання, проблеми, перспективи

Шаблій О. До проблеми підготовки і видання Національного атласу України

Долинська М. Елементи картографічного методу дослідження у вступі до соціотопографії

Ґудз І. До питання про назви населених пунктів на картах

Боплан і його спадщина

Ессар Д. Ф. Перналь Е. Б. Невідомий текст Боплана «Опис Нормандії»

Дашкевич Я. Боплан у дослідженнях 1991–2000 pp. підсумки і завдання

Дашкевич Я. Великий кордон України за картами Боплана (політичні та конфесійні відносини).

Вавричин М. Ґійом Левассер де Боплан – картограф України

Петришин Г. Змінність фортифікаційного фактора в еволюції урбанізаційного процесу (на прикладі Галичини середини XVII – кінця XVIII ст.)

Падюка Н. Бопланіана у фонді кабінету картографії ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України

Пам’ятки картографії України

Кришталович У. Найдавніші рукописні карти Галичини (сс. Підтемне, Кугаїв, м-ко Раковець) XVII ст.

Магвіїшин Я. Живописні плани трьох українських замків-фортець з XVII ст. (Бара, Меджибожа, Чигирина) у Дипломатичному архіві Міністерства закордонних справ Франції

Ровенчак І. Карта України 1918 р. Павла Тутковського в контексті тогочасного розвитку української національної картографії

Сварпик І. Картографічні матеріали фонду генерала Й.-М. Вітошинського

Іваночко У. Лінда С. Карти і плани Львова як джерело для досліджень просторового розвитку міста у підавстрійський період (1772–1918 pp.)

Долинська М. Маловідома літографічна карта Львова першої половини XIX ст.

Історія географії та картографії України

Влах М. Геродот як предтеча географічного українознавства

Ровенчак І. Григорій Величко – український географ і картограф французької школи.

Сосса Р. Корпус українських геодезистів

Дністрянський М. Картографічна спадщина Володимира Кубійовича як джерело пізнання історичних етногеографічних процесів

Купчинський О. Микола Кулицький – визначний український картограф 30–40-х років XX століття

Бойко X. Документальні, картографічні та супровідні рукописні матеріали XIX ст. і їхнє застосування у містознавчих дослідженнях Галичини

Топилко С. Кадастрові карти середини XIX ст. як основа для реконструкції планів міст Галичини, закладених у період Відродження

Драк М. Карти Галичини і питання адміністративно-територіального поділу краю (1801–1825 рр.)

Петришин Г. Порівняльний аналіз урбанізаційних процесів у Галичині та інших землях Австрійської імперії

Соснова Н. Композиційно-стильові особливості ландшафтів садибно-паркових комплексів Галичини у XIX ст. (на підставі кадастрових карт)

Піддубняк О. Крикун М. Топонімічні об’єкти Брацлавського воєводства останньої чверті XVI – першої половини XVII ст. (на підставі родинного архіву Пісочинських)

Скочиляс І. Територіальне розміщення організаційних структур Галицької (Львівської) православної єпархії на Поділлі

Криворучко Ю. Територіальна організація релігії в Україні в 1990-х роках

Штойко П. Нарис історії географічних досліджень у Науковому товаристві імені Шевченка

Матеріали Міжнародної наукової конференції «Картографія та історія України», присвяченої 400-річчю від народження Ґійома Левассера де Боплана. 20–21 листопада 2000 р.

Програма конференції

Дашкевич Я. Слово на відкритті конференції

Вітання Посла Франції в Україні учасникам конференції

Ухвала конференції

Програма міжнародної науково-практичної конференції «Боплан і Україна» (м. Запоріжжя, 12–13 жовтня 2000 р.)