// Українська біографістика. Зб. наук, праць. - К. 2005. - Вип. 3. - С. 27-35; Ляшко, С. М. Основн

Попик, В. І. Проблеми формування електронного українського біографічного архіву // Студії з архівної справи та документознавства. - T. 12. - К. 2004. - С. 103-107; Попик, В. І. Всесвітня біографічна інформаційна система і завдання формування Українського національного біографічного архіву 11 Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - К. 2006. - Вип. 16. - С. 47174; Попик, В. І. Украинский национальный биографический архив - неоъемлемая часть электронных научно-информационных ресурсов славянского мира // Українсько-македонський науковий збірник. - Вип. 2. - К. 2006. - С. 272- 281; Попик, В. І. Вітчизняні електронні біографічні інформаційні ресурси: сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку 11 Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - Вип. 19. - К. 2007. - С. 501-504, 507-512; Попик, В. І. Світоглядні засади розвитку української біографістики та формування національних ресурсів біографічної інформації XXI століття // Українська біографістика: Зб. наук, праць. - К. 2008. - Випуск 4. - С. 8Ю; Костенко, Л. Й. Проблеми формування електронних бібліотек України // Наукові праці НБУВ: Бібліотека. Наука. Культура. Інформація. - К. 1998. - Вип. 1. - С. 220-228; Горовой, В. П. Социальные информационные базы в процессе формирования общества, основаного на знаниях // Библиотеки национальных академи наук: проблемы функционирования, тенденции развития. Научно-практич. и теоретический сб. - Вып. 4. - К. 2006. - С. 16-25.

3 Попик, В. І. Світоглядні засади розвитку української біографістики та формування національних ресурсів біографічної інформації XXI століття / Українська біографістика. Зб. наук, праць. - К. 2008. - Випуск 4. - С. 8.

Див. Марченко, Н. П. Не задля теоретичних абстракцій. (До питання розрізнення понять «дитяча книга», «дитяча література» та «література про дітей та дитинство» 11 Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 1996. - № 11. - С. 3-5; Марченко, П. П. Архивный документ через возрастную стратификацию социальной истории // Материалы междунар. науч. конф. «Историки и архивисты: сотрудничество в сохранении и познании прошлого в интересах настоящего и будущего». - М. 1997. - С. 146-148; Марченко, П. П. Дитяча книжка в Україні (1917-1923 pp.): проміжний підсумок бібліотечної та архівної евристики у царині книговидання для дітей в Україні (1917-1923 pp.) // Студії з архівної справи та документознавства. - Т. 2. - К. 1997. - 159 с. - С. 65-72.

5 На сторінках часопису «Світ дитячих бібліотек» неодноразово порушувалися питання представлення дитячих бібліотек України у меріжі Інтернет. Низка найвагоміших публікацій увійшла до № 2 за 2005 p. Торлин, И. Принципы построения тезауруса для детских библиотек (1995); Торлин, И. Автоматизация детских библиотек Украины: настоящее и будущее (1996); Торлин, И. Из опыта создания рекомендательного указателя литературы для детей на электронных носителях (1997); Торлин, И. Автоматизация детских библиотек Украины: проекты и реальность (1998); Торлин, П. Дзюба, П. Web-site детской библиотеки: каким ему быть? (1999); Дзюба, П. Архипчук, Ю. Первые шаги: из опыта обучения детей основам компьютерной грамотности и работе в Интернет; Гречко Г. Библиотека для детей - эпицентр информационной поддержки образования и его индикатор (2000); Дзюба, П. Кобзаренко, А. Электронные ресурсы детских библиотек Украины и формирование информационной культуры читателей; Торлин, И. Право на информацию и детские библиотеки в условиях глобальной информатизации общества (2001); Бондаренко, Я. Детская библиотека как ресурс и инструмент для адаптации ребенка к потребностям информационного общества; Бардашевська, А. Інтернет для дітей: бібліотечна навігація; Бардашевська, А. Кислова, О. Попова, Н. Таврійська віртуальна бібліотека для дітей: корпоративний підхід до створення і використання регіональних електронних інформаційних ресурсів; Семилет, П. Некоторые размышления о миссии детской библиотеки и примеры ее виртуального воплощения; Сальникова, П. Янушевич, П. Капранова, С. Земская, Е. Создание корпоративного информационного портала «Таврия» в сети Интернет: новые горизонты сотрудничества детских библиотек южного региона Украины; П. Янушевич, Е. Земская, С. Капранова. Новые информационные технологии и Интернет; Торлин, И. Web-сайты детских библиотек: современное состояние и перспективы развития (2002); Бондаренко, Я. Сафонова, Т. Кто сказал, что библиография - это скучно. Электронная рекомендательная библиография для детей; Дзюба, П. Система лингвистического обеспечения АИБС детской библиотеки; Тебенёва, П. Капранова, И. С. Сальникова, П. Интернет-центры: портрет в библиотечном интерьере; Торлин, И.

Виртуальные экспозиции на сайте Государственной библиотеки Украины для детей

; Бондаренко, Я. Web-сайт детской библиотеки как зеркало ее деятельности; Сидоренко, Г. Сальникова, Н. Информационно-ресурсный центр «LINGVA» в системе методического обеспечения информационных запросов педагогов

Також див. Торлін, І. Віртуальне обслуговування в дитячих бібліотеках України (№ 3,2005); Дзюба, Н. Веб-каталог Национальной библиотеки Украины для детей (№ 3, 2006); Севастьянова, Г. Інформаційна культура користувачів Луганської обласної бібліотеки для дітей (№ 3, 2007); Дзюба, Н. Електронне краєзнавство; Горній, О. Кавунець, Н. Новітні технології — невід'ємна складова сучасної бібліотеки. Презентація web-сайту Закарпатської обласної бібліотеки для дітей для юнацтва (№ 4, 2007); Новіцька, Н. Навіщо бібліотеціПохожие записи:
  1. ЗНО 2014 Історія України. Завдання та правильні відповіді На завдання тесту зовнішнього незалежног
  2. // Українська біографістика. Зб. наук, праць. - К. 2005. - Вип. 3. - С. 27-35; Ляшко, С. М. Основн
  3. Нашел в архивах вархистори с ссылкой на регнум - ждать всех точег над и осталось сравнительно не долго, (из сообщений 2005 года) - в 2015 выйдет труд.
  4. ІТАЛІЯ
  5. Комментарии
  6. Литовский историк: События на Украине напоминают ситуацию перед Первой мировой войной
  7. "История Украины" осталась в школьных учебных планах